Amsterdam Commod.

This post is not available in this language.Oproep voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproep voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 29 april 2015 om 10.30 uur in het Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam.

De agenda houdt onder meer in:

  • Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014
  • Uiteenzetting van de gang van zaken in 2015
  • Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 (besluit)
  • Vaststelling van de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014 (besluit)
  • Vaststelling van het voorgestelde dividend over het boekjaar 2014 (besluit)
  • Decharge over het boekjaar 2014 (besluit)
  • Benoeming accountants (besluit)

De volledige agenda en het jaarverslag 2014 zijn beschikbaar op onze website www.acomo.nl. Het gedrukte jaarverslag 2014 is gratis verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, WTC (10de etage), Beursplein 37 te Rotterdam, tel 010-4051195, alsmede ten kantore van ABN AMRO Bank, Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam, tel 020-3442000, email corporate.broking@nl.abnamro.com.

De registratiedatum voor deze vergadering is 1 april 2015 en de uiterste datum voor aanmelding voor de vergadering via uw bank of commissionair bij ABN AMRO is 22 april 2015 om 17:00 uur.

Volledige informatie over wijze van aanmelding en elektronisch stemmen is te raadplegen op www.acomo.nl, www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Rotterdam,13 maart 2015

De Raad van Bestuur

Message details

Sub-group Equities
Issuer Amsterdam Commod.
Category Meeting
ISIN NL0000313286
Symbol ACOMO
Securities name Ordinary shares
Publication date March 13 2015

Downloads

Agenda AGM 2015.pdf
Voting instructions AGM 2015.pdf
Acomo Annual Report 2014.pdf