Amsterdam Commod.

This post is not available in this language.Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproep voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op donderdag 25 april 2019 om 10:00 uur in het Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam.

De agenda houdt onder meer in:

 • Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018
 • Uiteenzetting van de gang van zaken in 2019
 • Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (besluit)
 • Dividend  
  1. Vaststelling van de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018 (besluit)
  2. Vaststelling van het voorgestelde dividend over het boekjaar 2018 (besluit)  
 • Decharge Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 (besluit)
 • Corporate Governance
 • Voorstel tot herbenoeming van mevr. M. Groothuis als niet-uitvoerend bestuurder (besluit)
 • Benoeming externe accountant voor het boekjaar 2019 (besluit)

De volledige agenda en het jaarverslag 2018 zijn beschikbaar op de website www.acomo.nl. Het gedrukte jaarverslag 2018 is gratis verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, WTC (21ste etage), Beursplein 37 te Rotterdam, tel 010-4051195, email info@acomo.nl, alsmede ten kantore van ABN AMRO Bank, Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam, tel 020-344200, email corporate.broking@nl.abnamro.com

De registratieperiode voor deze vergadering start op vrijdag 29 maart en de uiterste datum voor aanmelding voor de vergadering via uw bank of commissionair bij ABN AMRO is woensdag 17 april 2019 om m17:00 uur.

Volledige informatie over wijze van aanmelding en elektronisch stemmen is te raadplegen op www.acomo.nl, www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting

Rotterdam, 13 maart 2019
Raad van Bestuur 

Message details

Sub-group Equities
Issuer Amsterdam Commod.
Category Meeting
ISIN NL0000313286
Symbol ACOMO
Securities name Ordinary shares
Publication date March 13 2019