Amsterdam Commod.

This post is not available in this language.Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Oproep voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op dinsdag 7 mei 2013 om 10.30 uur in het Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam. 

De agenda houdt onder meer in:

 • Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012
 • Bespreking van de gang van zaken in 2013
 • Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2012 (besluit)
 • Vaststelling van de bestemming van het resultaat voor het boekjaar 2012 (besluit)
 • Vaststelling van het voorgestelde dividend over het boekjaar 2012 (besluit)
 • Decharge over boekjaar 2012 (besluit)
 • Wijziging van de Statuten (besluit)
 • Voorstel om jaarverslag in de Engelse taal uit te geven (besluit)
 • Wijziging Corporate Governance Statement (besluit)
 • Benoeming Commissaris (besluit)
 • Benoeming Algemeen directeur (besluit)
 • (Her)benoeming accountants (besluit) 

De agenda, het jaarverslag 2012, de Statuten en de Statement Corporate Governance zijn beschikbaar op onze website www.acomo.nl en liggen voor de aandeelhouders vanaf 23 april 2013 ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, WTC (10e etage), Beursplein 37, Rotterdam, tel. nr. 010 – 4051195, alsmede bij ABN AMRO Bank, Gustav Mahlerlaan 10 te 1082 PP Amsterdam, tel. nr. 020-3442000, email: corporate.broking@nl.abnamro.com

De registratiedatum voor deze vergadering is 9 april 2013 en de uiterste datum voor aanmelding voor de vergadering via uw bank of commissionair bij ABN AMRO is 1 mei 2013 om 17:00 uur. 

Volledige informatie over wijze van aanmelding en elektronisch stemmen is te raadplegen op www.acomo.nl, www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting

Rotterdam, 26 maart 2013 

De Directie

Message details

Sub-group Equities
Issuer Amsterdam Commod.
Category Meeting
ISIN NL0000313286
Symbol ACOMO
Securities name Ordinary shares
Publication date April 10 2013

Downloads

ACOMO ADDENDUM Agenda.pdf
Proposed changes to Acomos Corp Govern Statement.pdf
Memorandum re amendment AoA.pdf
Proxy form.pdf
Annual Report 2012.pdf
Resume M.E. Groothuis.pdf
Resume E Rietkerk.pdf