Porceleyne Fles

This post is not available in this language.Bekendmaking omwisselverhouding dividend 2018 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles

N.V. Koninklijke Porceleyne Fles ("Porceleyne Fles") maakt bekend dat het aantal dividendrechten van aandelen van € 1,00 nominaal dat recht geeft op één nieuw aandeel Porceleyne Fles van € 1,00 nominaal per 11 juni 2019 is vastgesteld op 21,78.

De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel Porceleyne Fles gedurende de gehele keuzeperiode van 27 mei 2019 tot en met 10 juni 2019 zijnde € 10,8914.

Gebaseerd op de omwisselverhouding zal na levering van gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten het totaal aantal uitstaande gewone aandelen met 32.764 stuks toenemen tot 796.386. Betaling van het dividend en levering van aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 13 juni 2019 geschieden via de bank of commissionair waar uw aandelen in administratie zijn.

Bij de aanbieding en de aanvraag van toelating tot de handel op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. van de aandelen die voor het stockdividend worden uitgegeven, zal gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van de prospectusplicht op basis van artikel 5:3 lid 2 sub d en 5:4 sub e van de Wet financieel toezicht. De besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot uitkering van dit dividend omvatten tevens het besluit tot uitgifte van een aantal gewone aandelen om de vereiste omvang van het dividend in aandelen uit te keren en het besluit tot uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot deze aandelen.

 

Message details

Sub-group Equities
Issuer Porceleyne Fles
Category Dividend
ISIN NL0000378669
Symbol PORF
Securities name Ordinary shares
Publication date June 12 2019