Heijmans

This post is not available in this language.Aankondiging Vergadering van Certificaathouders Heijmans N.V.

’s-Hertogenbosch – Op dinsdag 13 november 2018 om 10.30 uur vindt een Vergadering van Certificaathouders Heijmans N.V. plaats op het hoofdkantoor van Heijmans N.V. aan de Graafsebaan 65 te Rosmalen.

Tijdens deze vergadering zal een toelichting worden gegeven op het beleid van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans. Ook de samenstelling van het bestuur van de stichting is geagendeerd, waarbij de Vergadering van Certificaathouders in de gelegenheid is om aanbevelingen te doen voor de vervulling van een vacature in het bestuur van de stichting.

De volledige agenda staat vermeld op de website van Heijmans N.V. (www.heijmans.nl, onder ‘Heijmans’, vervolgens ‘Corporate Governance’, bij ‘Stichting Administratiekantoor Heijmans'). Tot aan de dag van de Vergadering van Certificaathouders ligt de agenda ook ter inzage bij SGG Netherlands N.V., Amerika Building Hoogoorddreef 15, 1101 BA te Amsterdam en bij Heijmans N.V. aan de Graafsebaan 65 te Rosmalen.

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Heijmans heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op woensdag 7 november 2018, 17.30 uur, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de "Registratiedatum"), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor certificaathouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk woensdag 7 november 2018, 17.30 uur rechtstreeks aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting of zich via hun bank of intermediair aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. De intermediair zal aan ABN AMRO niet later dan 8 november 2018 11.00 uur een verklaring verstrekken via www.abnamro.com/intermediary waarin is opgenomen het aantal certificaten dat aangemeld wordt en wordt gehouden door de certificaathouder per de Registratiedatum.


Voor meer informatie:

SGG Netherlands N.V.
Amerika Building Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam
Tel: 020-5222510, Fax: 020-5222535
e-mail adres: registers@sgggroup.com

Message details

Sub-group Equities
Issuer Heijmans
Category Meeting
ISIN -
Symbol -
Securities name Depositary receipts
Publication date November 2 2018

Downloads

(Dutch)
Agenda.pdf