RoodMicrotec

This post is not available in this language.Inschrijving obligatie geopend - aan voorinschrijving ruim EUR 2,0 miljoen ontvangen

De inschrijving op de obligaties is per donderdag 5 juni 18.00 uur geopend.

De per 8 mei 2014 geopende voorinschrijving voor een obligatielening met hypothecaire zekerheid uit te geven door RoodMicrotec is een groot succes gebleken. Er is inmiddels aan voorinschrijvingen ruim EUR 2.000.000,- ontvangen. Het management en een grote aandeelhouder hebben zich eveneens gecommitteerd.

Om beter in te spelen op marktkansen en om makkelijker toegang te krijgen tot bepaalde marktsegementen en daarmee beter in staat om haar groeidoelstellingen te realiseren acht RoodMicrotec een verdere optimalisatie van haar financiële structuur noodzakelijk. Dit heeft RoodMicrotec doen besluiten een financiering aan te trekken van maximaal EUR 3.000.000,- met hypothecaire zekerheid ter optimalisering van de huidige verplichtingen om extra groei te stimuleren.

Als onderdeel van deze financiering geeft RoodMicrotec een obligatielening uit met hypothecaire zekerheid ter grootte van maximaal EUR 2.500.000,- nominaal (EUR 2.350.000,- effectief) met een looptijd van 6 jaar verdeeld in 2.500 obligaties van EUR 1.000,- nominaal, tegen een emissiekoers van 94% van het nominale bedrag met een vaste coupon-rente van 6% (effectief rendement ca. 7,4% bij een emissiekoers van 94%) per jaar. RoodMicrotec doet dit aanbod gestand indien er voor tenminste nominaal EUR 1.600.000,- ingeschreven wordt. 

De rente wordt per maand achteraf aan de obligatiehouder uitgekeerd. De obligatie wordt volledig afgelost aan het einde van de looptijd. Door notering van de obligaties aan het online handelsplatform NPEX zijn de obligaties maandelijks verhandelbaar.

Aan de obligatiehouders zal RoodMicrotec warrants op haar aandelen aanbieden met een uitoefenprijs van 13 eurocent, wanneer zij investeren in deze obligatielening. Er wordt bij toekenning van de obligaties naar rato van het gehouden aantal aandelen voorkeursrecht verleend aan aandeelhouders die per 30 mei 2014 om 17.30 uur aandelen bezaten in RoodMicrotec. De toezegging vindt plaats op basis van datum en tijd van inschrijving gerekend vanaf de datum van voorinschrijving, zijnde 8 mei 2014.

‘Het doet me genoegen dat vanaf de aankondiging de voorinschrijvingen binnen zijn blijven komen. Het gaat om relatief grote bedragen en kleinere bedragen, nieuwe investeerders en gevestigde aandeelhouders. Het is ook goed om te zien dat waar de conventionele wegen op het gebied van financiering nog steeds op slot lijken te zitten, nieuwe initiatieven wel aanslaan. Bovendien kunnen wij hiermee een belangrijke stap zetten om ons groeiscenario te realiseren’, aldus Philip Nijenhuis, CEO RoodMicrotec.

Wij nodigen geïnteresseerden uit kennis te nemen van het beleggingsmemorandum inclusief de bijlagen, die donderdag 5 juni om 18.00 uur op de website van npex (https://www.npex.nl/nl-NL/de-beurs/RoodMicrotec) zullen staan. Op deze website kan definitief worden ingeschreven.

Het beleggingsmemorandum en de bijlagen zijn ook te downloaden via www.roodmicrotec.com 

Indien u vragen heeft over procedure van de inschrijving kunt u zich wenden tot NPEX telefoonnummer +31 (0) 70-3851530 of emailadres [email protected]

Indien u inhoudelijke vragen heeft over het beleggingsmemorandum kunt u contact opnemen met R.A. Cuny +31 (0)38 4215216 of u kunt een email sturen aan [email protected] 

Tijdschema

Start inschrijving: donderdag 05 juni 2014 18.00 uur
Sluiting inschrijving: uiterlijk dinsdag 17 juni 2014 18.00 uur
Toekenning obligaties: uiterlijk woensdag 18 juni 2014 18.00 uur
Storting betaling: uiterlijk woensdag 25 juni 2014 18.00 uur
Levering obligaties: uiterlijk dinsdag 01 juli 2014 18.00 uur

 

Over RoodMicrotec
Met 40 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec fabless companies, OEMs en andere ondernemingen een one-stop shopping propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd.

De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische-, IT- en electronicasectoren.

'Certified by RoodMicrotec' betreft onder andere testen van producten volgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC 17025.

The value-added diensten omvatten onder meer (eXtended) supply chain management, failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (waaronder device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, quality & reliability consulting en total manufacturing solutions met partners.

RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), Engeland (Bath) en Nederland (Zwolle).

Voor nadere informatie:

Philip Nijenhuis, CEO
Telefoon: +31 (0) 38 4215216
E-mail: [email protected]
Website: www.roodmicrotec.com