Hof Hoorneman Bankiers

This post is not available in this language.Introductie door verhandeling van aandelen Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund is een subfonds van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, gevestigd te Gouda. 

Introductie door verhandeling
Introductie door verhandeling van aandelen Hof Hoorneman China Value Fund (aandelenserie 8). ISIN code NL0010556775, gerechtigd tot de resultaten over het huidige boekjaar en volgende boekjaren lopend van 1 januari tot en met 31 december.

Notering
Toelating tot de notering op NYSE Euronext in Amsterdam is aangevraagd. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zullen de aandelen op 7 oktober 2013 tot de notering worden toegelaten.

Inleggen orders
Het inleggen van orders is voor het eerst mogelijk op 7 oktober 2013, tot 16.00 uur. Deze orders worden op 8 oktober 2013 uitgevoerd (eerste handelsdag).

Introductiekoers
De introductiekoers is vastgesteld op € 30,00 per aandeel. 

Geen opslag van kosten op eerste handelsdag
Kooporders die op 7 oktober 2013 voor 16.00 uur worden ingelegd, zullen op 8 oktober 2013 worden uitgevoerd tegen de introductiekoers, zonder de gebruikelijke 0,75% opslag van kosten. Bij inleg van orders na 7 oktober 2013 is een op- en afslag van 0,75% van toepassing.

Nadere informatie
Het prospectus van Hof Hoorneman Investment Funds NV en het aanvullend prospectus van Hof Hoorneman China Value Fund zijn vanaf heden te downloaden via de website van Hof Hoorneman Bankiers NV (www.hofhoorneman.nl, onder “Downloads/beleggingsfondsen”) en kosteloos verkrijgbaar bij: 

Beheerder:
Hof Hoorneman Bankiers NV
Oosthaven 52
2801 PE Gouda
T 0182 – 597 777
www.hofhoorneman.nl
[email protected]

Agent:
ABN AMRO Bank NV
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
T 020 – 344 2000
[email protected] 

Voorbehoud
Indien zich naar de mening van de beheerder omstandigheden mochten voordoen, welke het welslagen van deze introductie in gevaar zouden kunnen brengen, zal hij gerechtigd zijn deze terug te nemen. 

Gouda, 27 augustus 2013

Message details

Sub-group Funds
Issuer Hof Hoorneman Bankiers
Category New issues
ISIN NL0010556775
Securities name Investment funds
Publication date August 27 2013

OTHER RECENT ANNOUNCEMENTS FROM THIS ISSUER

November 7 2011 Herstructurering fondsen