RoodMicrotec

This post is not available in this language.RoodMicrotec is voornemens een hypothecaire obligatielening uit te geven via NPEX. Voorinschrijving is geopend.

RoodMicrotec maakt hierbij bekend dat per heden de voorinschrijving is geopend voor de Obligatie met Hypothecaire Zekerheid.

U kunt uw interesse per email kenbaar maken aan: [email protected]

Vermeld hierin uw naam, adres, emailadres, telefoongegevens, aantal obligaties waarin u wilt investeren.

Wij zullen spoedig contact met u opnemen.

De brochure inzake de obligatie is ook te downloaden op de websites www.roodmicrotec.com en www.npex.nl/RoodMicrotec.

Strategie
RoodMicrotec’s strategie is gericht op uitbreiding en versterking van de organisatie en versterking van de marktpositie. Bovendien wil de onderneming voldoende slagkracht hebben om in te spelen op en te profiteren van twee belangrijke trends:

  • Outsourcing
  • Samenwerking met (financiële) partners (co-financing) en klanten

Outsourcing
Middelgrote bedrijven werken in toenemende mate samen om gezamenlijk hun diensten naar een hoger niveau te tillen en zo de concurrentie uit Aziatische landen beter aan te kunnen. Grote concerns, veelal Original Equipment Manafucters (OEMs) die nog een klant specifieke chip (ASIC) of andere chipontwikkeling in huis hebben, besteden deze steeds vaker uit aan onafhankelijke dienstverleners als RoodMicrotec.

Hierdoor ontstaat een win-win situatie. De OEMs kunnen zich richten op hun kernactiviteiten en kunnen door outsourcing aanzienlijke kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en een kortere time-to-market realiseren.

De projecten die aan RoodMicrotec worden uitbesteed, hebben een looptijd van meerdere jaren en zorgen hierdoor voor een solide basis en in de toekomst een beter voorspelbare omzet. Als RoodMicrotec in het kader van een oursourcingsproject apparatuur van de OEM overneemt, kan deze ook voor andere klanten in de markt worden gebruikt, wat de omzet een extra impuls geeft.

De verwachting is dat deze trend van outsourcing verder door zal zetten.

Samenwerking met (financiële) partners (co-financing) en klanten
Samenwerking met klanten, maar ook de samenwerking met partners, waaronder financiële partners staat bij RoodMicrotec centraal. De hele semiconductorindustrie staat of valt met een goede samenwerking in de bedrijfskolom. In dit kader gaat RoodMicrotec verschillende allianties aan met haar klanten en op het gebied van design met haar ontwerppartners, bijvoorbeeld kennisinstituten zoals universiteiten, hogescholen, het Fraunhofer-Instituut, IMEC, technologiepartners, leveranciers en overheden.

Door aanhoudende terughoudendheid van banken op het gebied van financiering worden gezonde fabless companies (FCs) met een bewezen track record geremd in hun ontwikkeling. Om deze negatieve gang van zaken te doorbreken, heeft RoodMicrotec samen met partners initiatieven ontwikkeld om gemakkelijker financiering te realiseren voor gezonde projecten, met name voor FCs. Met deze aanpak beoogt RoodMicrotec enerzijds de ontwikkeling van FCs een positieve impuls te geven en anderzijds haar omzet en positie in de markt te verbeteren.

Hypothecaire obligatielening
Om beter in te spelen op bovengenoemde trends en om makkelijker toegang te krijgen tot bepaalde marktsegementen en daarmee beter in staat om haar groeidoelstellingen te realiseren acht RoodMicrotec een verdere optimalisatie van haar financiële structuur noodzakelijk. Derhalve is RoodMicro tec voornemens extra financiering aan te trekken van maximaal EUR 3.000.000,-met hypothecaire zekerheid.

Als onderdeel van deze financiering geeft RoodMicrotec NV een obligatielening uit met hypothecaire zekerheid ter grootte van maximaal EUR 2.500.000,- nominaal (EUR 2.350.000,- effectief) met een looptijd van 6 jaar verdeeld in 2.500 obligaties van EUR 1.000,- nominaal, tegen een emissiekoers van 94% van het nominale bedrag met een vaste coupon-rente van 6% (effectief rendement ca. 7,4% bij een emissiekoers van 94%) per jaar.

De rente wordt per maand achteraf aan de obligatiehouder uitgekeerd. De obligatie wordt volledig afgelost aan het einde van de looptijd. Door notering van de obligaties aan het online handelsplatform NPEX zijn de obligaties maandelijks verhandelbaar.

Aan de obligatiehouders zal RoodMicrotec warrants op haar aandelen aanbieden met een uitoefenprijs van 13 eurocent, wanneer zij investeren in deze obligatielening. Daarbij wordt naar rato van het gehouden aantal aandelen voorkeursrecht verleend aan de aandeelhouders van RoodMicrotec.

“Dankzij de extra slagkracht die wij beogen te realiseren met de uitgifte van een hypothecaire obligatielening kunnen wij sneller en flexibeler inspringen op de trends in de markt. Ik verwacht, dat RoodMicrotec hierdoor een extra impuls kan geven aan de omzetgroei. Wij zijn tevreden met de gekozen constructie, want hiermee bieden wij onze investeerders een aantrekkelijk rendement tegen een laag risico”, aldus Philip Nijenhuis, CEO RoodMicrotec.

Nadere details staan beschreven in de brochure ‘Hypothecaire Obligatielening’, gepubliceerd op de websites www.roodmicrotec.com en www.npex.nl/RoodMicrotec. Voor deze hypothecaire obligatielening wordt eveneens een beleggingsmemorandum opgesteld, dat naar verwachting vanaf eind mei zal worden gepubliceerd op de websites www.roodmicrotec.com en www.npex.nl/RoodMicrotec

Over RoodMicrotec
Met 40 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec fabless companies, OEMs en andere ondernemingen een one-stop shopping propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd.

De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische-, IT- en electronicasectoren.

'Certified by RoodMicrotec' betreft onder andere testen van producten volgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC 17025.

The value-added diensten omvatten onder meer (eXtended) supply chain management, failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test  (waaronder device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, quality & reliability consulting en total manufacturing solutions met partners.

RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), Engeland (Bath) en Nederland (Zwolle).

Voor nadere informatie:
Philip Nijenhuis, CEO
Telefoon: +31 (0) 38 4215216
E-mail: [email protected]
Website: www.roodmicrotec.com  

Message details

Sub-group Bonds
Issuer RoodMicrotec
Category New issues
ISIN NL0000440477
Symbol ROOD
Securities name Bonds
Publication date May 15 2014

Downloads

(Dutch)
RoodMicrotec Obligaties Brochure.pdf