Unilever

This post is not available in this language.Dividend

Dividend

UNILEVER N.V.

Rotterdam

Gewone aandelen

De Raad van Bestuur van Unilever N.V. bericht, dat over het eerste kwartaal 2019 vanaf 5 juni 2019 een dividend van € 0,4104 per gewoon aandeel van nominaal € 0,16 verkrijgbaar zal zijn, onder aftrek van 15% dividendbelasting.

Voor de betaling van het kwartaaldividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden:
2 mei 2019: notering ex-dividend
3 mei 2019: record datum
5 juni 2019: betaalbaarstelling

Houders van aandelen resp. certificaten ontvangen het dividend door tussenkomst van de bank of commissionair waar hun stukken op 3 mei 2019 bij kantoorsluiting in administratie zijn.

Op aandelen waarvoor geen aandeelbewijs is afgegeven doch een boeking in het aandelenregister van de vennootschap is gesteld, geschiedt de betaling ten gunste van degene te wiens naam de aandelen staan op 3 mei 2019 bij kantoorsluiting.

Betaalkantoor is ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) te Amsterdam.

Met toestemming van Unilever N.V. biedt ABN AMRO een dividend herbeleggingsprogramma aan voor de (certificaten van) gewone aandelen met een nominale waarde van € 0,16 elk die gehouden worden via Euroclear Nederland, waarbij houders in de gelegenheid worden gesteld hun netto dividend te herbeleggen in (certificaten van) gewone aandelen Unilever N.V. Voor verdere informatie dienaangaande verzoeken wij u contact op te nemen met uw bank of commissionair, of ABN AMRO, Corporate Broking, tel +31 (0) 20 3442000.

18 april 2019

Unilever N.V.
Rotterdam

Stichting Administratiekantoor Unilever N.V.
Amsterdam

Message details

Sub-group Equities
Issuer Unilever
Category Dividend
ISIN NL0000009355
NL0000388619
Symbol UNA
UNIA
Securities name Ordinary shares
Publication date April 19 2019