Van Lanschot Kempen

This post is not available in this language.Van Lanschot Eurozone Trigger Note & Trigger Plus Note 14-19

Nieuwe emissie | Inschrijvingsperiode tot en met 7 februari 2014, 16:00 uur 

De Van Lanschot Eurozone Trigger Note 14-19 en de Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 14-19 zijn gekoppeld aan de prestatie van de EURO STOXX 50 Index. De Notes hebben een voorwaardelijke Premie van respectievelijk 12% (indicatief Trigger Note, tenminste 10%) en 5,85% (indicatief Trigger Plus Note, tenminste 5%). Daarnaast hebben de Notes een beschermingsniveau van 60% van de Startwaarde (de inleg is beschermd bij een daling van maximaal 40% van de Index op de Einddatum).
 

Uitgevende Instelling: F. van Lanschot Bankiers N.V., rating d.d. 2 januari 2014 BBB+ (S&P) en A- (Fitch) 
Valuta: Euro
Inschrijfperiode:  20 januari 2014 tot en met 7 februari 2014, 16:00 uur
Uitgifte- & Incassodatum: 14 februari 2014
Einddatum: 7 februari 2019 
Nominale Waarde:  € 1.000 
Uitgiftekoers:  Indicatief 100%, maximaal 101%. Uitgiftekoers wordt op 7 februari 2014 bepaald en binnen 3 werkdagen bekendgemaakt op www.kempenvaluations.nl
Onderliggende waarde:  EURO STOXX 50 Index (Bloomberg Ticker: SX5E), zie www.stoxx.com 
Premie Trigger Note:  12% (indicatief). De definitieve Premie wordt op 7 februari 2014 vastgesteld en bedraagt tenminste 10%. Betaling wanneer de Index op de Peildata gelijk of hoger is dan de Aflossingsbarrière
Premie Trigger Plus Note:  5,85% (indicatief). De definitieve Premie wordt op 7 februari 2014 vastgesteld en bedraagt tenminste 5%. Betaling wanneer de Index op de Peildata gelijk of hoger is dan de Beschermingsbarrière
Aflossingsbarrière:  100% van de Startwaarde, op elk van de jaarlijkse Peildata 
Beschermingsbarrière:  60% van de Startwaarde 
Peildata:  9 februari 2015, 8 februari 2016, 7 februari 2017, 7 februari 2018 en 7 februari 2019 
Kosten:  In de Uitgiftekoers is een vergoeding opgenomen van 1,75% voor structurering. Deze kosten worden gedurende het eerste jaar van de looptijd lineair in mindering gebracht op de koers van de Note. Wij verwijzen naar uw eigen bank of bemiddelaar voor mogelijke overige kosten van een belegging in de Notes. 
Verhandelbaarheid:  De Notes zullen dagelijks verhandelbaar zijn en worden genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam. Kempen & Co zal onder normale markt omstandig- heden een markt in de Notes onderhouden door bied- en laatprijzen af te geven met een spread van 1%. 
ISIN-code:  NL0009706431 & NL0009706449 
Informatie tijdens de looptijd:  www.kempenvaluations.nl 


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bijgevoegd vindt u het Drawdown Prospectus en de brochures.

http://www.kempen.nl/securities.aspx?id=33553
http://www.kempen.nl/securities.aspx?id=33558 

Mocht u interesse hebben in de Notes of vragen hebben, dan horen wij graag van u.


Structured Investments
__________________________________________

Kempen & Co N.V. | Structured Investments
E [email protected]
Beethovenstraat 300 | 1077 WZ Amsterdam
Postbus 75666 | 1070 AR Amsterdam

Message details

Sub-group Bonds
Issuer Van Lanschot Kempen
Category New issues
ISIN NL0009706431
NL0009706449
Securities name Floating Rate Notes
Publication date January 28 2014